Ettevõttest

Kõik sai alguse vajadusest

HaldusWebi projekt sai alguse praktilisest vajadusest 2012. aasta alguses eesmärgiga luua konkreetse grupi kasutajatele lihtne ning läbipaistev kulude haldamise ja veenäitude esitamise süsteem. Võimalike lahendustena oli kaalumisel kas väga lihtne veebipõhine vorm vaid veenäitude esitamiseks ning automaatseks saatmiseks e-postiga või programmeerida natuke laiemate võimalustega rakendus koos andmete salvestamise ning säilitamisega vastavas andmebaasis. Lihtne algeline lahendus sai välistatud õilsa sooviga end mitte koormata igakuiste näitude kogumise ning töötlemisega. Sai mõeldud natuke kaugemale, et süsteem võiks olla automaatne ning kasutajate põhine ilma suurema vajaduseta sekkuda andmete töötlemisse.

Aastatepikkuse arendustöö tulemusel on kasutajate arv jõudsalt kasvanud ning kasutajate soovidele vastu tulles hakkasime oma klientidele pakkuma ka raamatupidamisteenust. Sellest tulenevalt on ka programmi vastavas suunas edasi arendatud.

Aegajalt esitatakse ka küsimusi selliste korteriühistute poolt, kelle rahaasjade ajamine ei ole olnud kõige korrektsem ning läbipaistvam. Oleme aidanud ning nõustanud korteriühistuid nende rahaasjade korraldamisel ning revideerinud nende raamatupidamist, mistõttu pakume kolmanda teenusena korteriühistute raamatupidamise revisjoniteenust.

Meie missiooniks on olla klientidele alati lähedal, kuulata klientide soove ning pakkuda klientidele nende vajadustest lähtuvaid sobivaid lahendusi. Sellest põhimõttest lähtuvalt on arendatud ning arendatakse pidevalt ka HaldusWebi keskkonda.

Loome koos uue kvaliteedi ning muudame korteriühistu haldamise läbipaistvaks.

Lugupidamisega,

Alan Vaht