Korteriühistu haldamine veebis

HaldusWeb annab võimaluse hallata veebis korteriühistu liikmete vee-, elektri-, gaasi- ja küttetarbimist, korteriühistu kõiki kulusid ja kulukontosid, genereerida ühe nupuvajutusega igakuiseid arveid ning saata need korraga vaid mõne sekundiga kõikidele korteriomanikele e-postiga, saata e-arved ühe nupuvajutusega automaatselt panka, koostada kuuaruandeid, jälgida korteriühistu liikmete tasumisi ja võlgnevusi ning palju muud.

HaldusWebi kasutamisel ei oma tähtsust, kas Teil on isemajandav korteriühistu või ostate haldusteenust sisse. HaldusWeb annab Teile tööriista korteriühistu mugavaks haldamiseks internetis. HaldusWeb on väga lihtne ja kergesti kasutatav. HaldusWebi kasutamiseks ei pea Te loobuma oma raamatupidamisest või raamatupidamisteenusest. HaldusWebi on võimalik integreerida lihtsalt oma senise raamatupidamisega.

Soovi korral luuakse Teie hallatavale kortermajale kasutajakonto HaldusWebi keskkonnas, misjärel saate seda koheselt ka kasutama hakata. HaldusWebi keskkonnas loodud kasutajakonto kasutajaks võib olla nt korteriühistu või haldusfirma raamatupidaja, kes saab omakorda luua kasutajakontod kõikidele korteriomanikele.

HaldusWeb on paindlik ja kohandatav ning koosneb paljudest erinevatest moodulitest. Iga korteriühistu saab ise vabalt valida, milliseid mooduleid ta korteriühistu spetsiifikast tulenevalt aktiveerib ning kasutab. HaldusWebi tasu sellest ei sõltu.

HaldusWeb koosneb järgmistest moodulitest:

 1. UUS: HaldusWebi uueks mooduliks on korteriühistute raamatupidamine. Kogu raamatupidamine on Teile avatud ja nähtav ning Teil on pidev ülevaade reaalajas uuenevast bilansist, tulemiaruandest kui ka kõikidest raamatupidamiskannetest pearaamatus.
 2. Korteriühistu liikmete ehk korteriomanike haldamine
 3. Korteriomandite, keldrite, garaažide, parkimislubade ja autode haldamine
 4. Arvestinäitude (vesi, elekter, gaas ja/või küte) esitamine ning tarbimisajaloo haldamine
  • Kõiki arvestinäite saavad kasutajad esitada ise või teeb seda raamatupidaja või HaldusWebi administraator.
  • Seadetest saab mugavalt määrata, kas korteriomanikel on üldse näitude esitamise võimalus või mitte.
  • Kõiki näite saab mugavalt importida failist vähem kui sekundiga, sisestada ükshaaval või läbi mass-sisisestuse.
 5. Esitatud näitude kontroll ja haldamine
  • Kui mõni korteriomanik ei esita näite või unustab näitude esitamise, siis saab ühe nupuvajutusega genereerida puuduolevad näidud vastavate korterite keskmiste näitude alusel.
 6. Korteriühistu tulude ja kulude ning vastavate kontode haldamine
  • Kulud jagatakse ühe nupuvajutusega ning see võtab aega vähem kui 1 sekund.
  • HaldusWeb võimaldab kulusid jagada nt. üldpinna, köetava pinna, korteriomandite arvu, elanike arvu või lausa individuaalse skeemi järgi. Kulukontodele määratud kulude jagamise viisid tuleb seadistada vaid ühe korra kulukonto loomisel ning edasise igakuise töö teeb juba ära HaldusWebi automaatika.
  • Küttekulusid on võimalik jagada kas köetava pinna või küttearvestite näitude järgi või lausa mõlema kriteeriumi järgi näidates protsentuaalsed osakaalud (nt. 40% küttekuludest jagatakse köetava pinna järgi ning 60% küttearvestite näitude järgi).
 7. Vee-, elektri-, gaasi- ja küttekulude tariifide haldamine
 8. Arvete haldamine:
  • Arvete igakuine automaatne genereerimine vähem kui sekundiga ning arvete automaatne saatmine e-postiga vaid ühe nupuvajutusega.
  • Arvete ajalugu ning nende vaatamine üksikutena kui ka koonditena.
 9. Laekumiste haldamine
  • Arvete tasumiste importimine panga kontoväljavõttest vähem kui sekundiga, sisestamine ükshaaval või läbi mass-sisisestuse.
 10. Viiviste automaatne arvestamine ning võlglaste haldamine
  • Seadetest saab määrata, kas võlglased on teistele kasutajatele nähtavad või mitte.
 11. Pankadega sõlmitud e-arvelepingute haldamine
 12. E-arvete automaatne saatmine panka vaid ühe nupuvajutusega
 13. Dokumendihaldus korteriühistu koosoleku protokollide, aastaaruannete, põhikirja ja teiste dokumentide haldamiseks
 14. Teadetetahvel
 15. Korteriühistu kontaktide haldamine
 16. E-kirjade saatmine otse HaldusWebist kõikidele korteriühistu liikmetele, juhatusele, raamatupidajale, haldurile jne.
 17. Juhatuse liikmetele ja revisjonikomisjoni liikmetele raamatupidaja (administraatori) jälgimisõiguse andmine

HaldusWebi keskkonnas viite oma maja haldamise täielikult uuele tasemele, astute mitu suurt sammu lähemale korteriomanikele ning saate näidata oma head kvaliteeti veelgi paremal tasemel. Teie senine haldus muutub korteriomanikele läbipaistvaks ja arusaadavaks ning suureneb usaldus nii korteriühistu juhatuse kui ka haldusfirma vastu.

Küsimuste korral võtke meiega julgelt ühendust: