Korteriühistu revisjon

Teostatava revisjoni põhjal avaldame arvamust raamatupidamise ning aastaaruande kohta. Revisjoni käigus tuvastame, kas raamatupidamine või aastaaruanne sisaldab väärkajastamisi või pettusi.

Revisjon hõlmab raamatupidamises või aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta revisjoni tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad revisjoni läbiviiva revidendi otsustustest, sealhulgas hinnangutest riskidele, et raamatupidamine või aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi.

Usume, et meie kogutud revisjoni tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Küsimuste korral võtke meiega julgelt ühendust: